nawigacja

Strona główna
Egzamin wstępny
Program nauczania

Informacje

Studium Doktoranckie Geologii umożliwia zdobycie tytułu doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii osobom, które ukończyły magisterskie studia geologiczne lub równorzędne z dziedziny odpowiadającej kierunkowi studiów doktoranckich lub mają co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej lub roczny staż pracy naukowej w tej dziedzinie. Studia doktoranckie trwają cztery lata i można je podejmować w zakresie tych specjalności, które reprezentują zatrudnieni w Instytucie Nauk Geologicznych UWr profesorowie i doktorzy habilitowani.